Cheng Hsin biedt je een open en ervaringsgerichte zoektocht naar jezelf, naar wie en wat je werkelijk bent, naar je ware aard. We nodigen je uit dit zelf, persoonlijk en direct te ervaren en je ervan bewust te worden. Contemplatie is daarbij ons belangrijkste instrument. Contempleren is een vorm van diepgaand bevragen en onderzoeken. Waarbij je jezelf tracht open te stellen voor iets wat buiten de grenzen ligt van wat je al weet, kent of zelfs voor mogelijk houdt. Namelijk in het niet-weten. Contemplatie is gericht op het hebben van een directe ervaring. Een directe ervaring die binnen de Zen traditie ´satori’ of  ‘verlichting´ wordt genoemd. Het onderwerp van contemplatie ben jij zelf, is de aard van je wezen, je zijn, je leven. We stellen onszelf existentiële vragen als: Wie ben ik? Wat ben ik?  Wat is een ander?  Wat is leven?

“Cut through the fantasies that accompany all teachings and go after and eradicate every belief that you can possibly identify. Set out to directly and authentically experience for yourself what is true in the world”

Peter Ralston

Contemplatie als oefening

Contempleren is iets wat je kunt leren, ontwikkelen en verbeteren. Tijdens een contemplatiesessie zitten we in tweetallen tegenover elkaar, waarbij één persoon de rol van luisterende partner op zich neemt en de ander die van contemplerende en communicerende partner. Deze laatste communiceert zo eerlijk en exact mogelijk wat in de contemplatie naar boven komt. Dat kan bijvoorbeeld een idee, herinnering, gevoel, gedachte, beeld of lichaamssensatie zijn. De ander luistert met volledige aandacht en ontvangt de communicatie zonder, oordeel, reactie of feedback. Na enige tijd wordt steeds van rol gewisseld.

De contemplatie setting is intens. Je kunt je zelf en je mentale, emotionele en fysieke weerstanden tegenkomen. Tegelijk biedt het open onderzoek je kansen om tot daadwerkelijk nieuwe inzichten en doorbraken te komen over je diepste zijn. Heb je nog geen of nauwelijks ervaring met zen, bewustwording, meditatie of contemplatie, dan is het raadzaam te starten met de Increasing Consciousness Cursus of de Empowering Consciousness Workshop. Voor mensen met ervaring bieden we jaarlijks een Contemplation & Enlightenment Intensive.

Wat we bieden:

Een cursus van vijf maanden waarin je meer integriteit, bewustzijn, authenticiteit en effectiviteit in je leven brengt. Bezoek vooraf een gratis preview!.


Een tweedaagse workshop waarin je leert jezelf authentiek en echt te ervaren en zo je relaties met anderen te versterken.


Een driedaagse zen-retraite gericht op directe bewustwording van wie en wat jij bent en het leven is.


Voor teams en organisaties met zen mindfulness als metafoor voor persoonlijke effectiviteit, communicatie en leiderschap


Coaching die particulieren en professionals helpt bij het vinden van ontspanning, aandacht, gevoel en bewustzijn in body en mind.


Kijk op onze website onder bronnen voor een overzicht van boeken, dvd’s en artikelen door Peter Ralston’s over de martial arts en het bewustzijnswerk binnen Cheng Hsin.