Wat is Contemplatie?

Cheng Hsin Nijmegen biedt je een open en ervaringsgerichte zoektocht naar jezelf. Bewustwording van wie en wat je werkelijk bent. Je ware aard. We nodigen je uit dit zelf, persoonlijk en direct te ervaren en je ervan bewust te worden. Contemplatie is daarbij ons belangrijkste instrument.

contemplatie entghtenment intensive

Contemplatie, niet-weten en bewustwording

Contempleren is een vorm van diepgaand bevragen en onderzoeken. Waarbij je probeert jezelf open te stellen voor iets wat buiten de grenzen ligt van wat je al weet, kent of zelfs voor mogelijk houdt. Namelijk in het niet-weten. Contemplatie richt zich niet op het doordenken, analyseren, voelen of waarnemen. Maar op het krijgen van een directe ervaring. Directe bewustwording wordt binnen de Zen traditie ´satori’ of  ‘verlichting´ genoemd. Het onderwerp van contemplatie ben je zelf. Het is je ware aard van zijn. Centraal binnen het contempleren staan existentiële vragen. Zoals: wie ben ik, wat ben ik, wat is een ander, of wat is leven?

“Cut through the fantasies that accompany all teachings and go after and eradicate every belief that you can possibly identify. Set out to directly and authentically experience for yourself what is true in the world”

Peter Ralston

Contemplatie als oefening

Tijdens een contemplatiesessie zitten we in tweetallen tegenover elkaar. De ene persoon neemt de rol van luisterende partner op zich en de ander die van contemplerende en communicerende partner. Deze laatste communiceert zo eerlijk en exact mogelijk wat in de contemplatie naar boven komt. Dat kan bijvoorbeeld een idee, herinnering, gevoel, gedachte, beeld of lichaamssensatie zijn. Ondertussen luistert de ander met volledige aandacht en ontvangt de communicatie zonder, oordeel, reactie of feedback. Na enige tijd wordt steeds van rol gewisseld.

De contemplatie setting is intens. Je komt jezelf en je mentale, emotionele en fysieke weerstanden tegen. Tegelijkertijd biedt dit open onderzoek en bevragen je kansen om tot daadwerkelijk nieuwe inzichten en doorbraken te komen. Door oefening en ervaring leer je  je contemplatie ontwikkelen en verbeteren. Heb je nog geen of nauwelijks ervaring met zen, bewustwording, meditatie of contemplatie? Dan is het raadzaam te starten met de Increasing Consciousness Cursus of de Empowering Consciousness Workshop. Voor mensen met ervaring bieden we jaarlijks een Contemplation & Enlightenment Intensive.

Wat we bieden:

Cursus van vijf maanden waarin je meer integriteit, bewustzijn, authenticiteit en effectiviteit in je leven brengt. Bezoek vooraf een gratis preview!.


Een tweedaagse workshop waarin je leert jezelf authentiek en echt te ervaren en zo je relaties met anderen te versterken.


Een driedaagse zen-retraite gericht op directe bewustwording van wie en wat jij bent en het leven is.


Voor teams en organisaties met zen mindfulness als metafoor voor persoonlijke effectiviteit, communicatie en leiderschap


Coaching die particulieren en professionals helpt bij het vinden van ontspanning, aandacht, gevoel en bewustzijn in body en mind.