Wat is the Art of Effortless Power?

Cheng Hsin Tui Shou, the Art of Effortless Power is een interne vechtkunst met wortels in Tai Chi Chuan, Aikido, Judo, Jiujitsu, Hsing I en Pa Kua. Het is een dynamische vechtkunst met veel spel- en sparringsvormen en daarnaast een groot aantal ‘martiale’ technieken als worpen, grepen, klemmen, uproots en projecties. The Art of Effortless Power is de kunst van het leren niet-vechten, waarin we niet op basis van weerstand, reactiviteit of dwang, maar juist door te accepteren, meebewegen en in contact te blijven met de ander naar effectiviteit zoeken. Centraal staan de skills en principes van Effectieve Interactie, Zen Body Being en Effortless Power met een volledig ontspannen, niet-reactieve vorm van krachtgebruik en interactie.

art of effortless power aikido nijmegen

“When I began putting together Cheng Hsin T’ui Shou, I wanted to create an art based on fundamental observations of physics, perception, intent, impulse, and energy — an art that gears itself to meet any situation because it is founded on understanding the principles in which interaction takes place. I wanted an art that is adaptable and well-designed, forged through training and techniques but designed to teach something beyond the form. Cheng Hsin T’ui Shou is such an art.”

Peter Ralston

Gradensysteem

Binnen de Cheng Hsin martial arts bestaat een graden- en kyusysteem. Het gehele Cheng Hsin curriculum is hierin onderverdeeld in acht graden. De eerste zes graden bestaan ieder uit vijf kyu’s. Kijk voor een overzicht in: Cheng Hsin Degree System and Kyu Requirements.

In Cheng Hsin gebruiken we vechtkunsten voor onze persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Door de fysieke interactie krijg je directe feedback op je gedrag, mindset, emoties, reacties en impulsen. Wanneer je leert kalm, ontspannen, aanwezig en in contact te blijven ontwikkel je effectieve vaardigheden. Deze vaardigheden kun je binnen iedere interactie en relatie in je leven toepassen.

Veilig voor jong en oud / man en vrouw

Omdat fysieke kracht in onze trainingen veel minder een rol speelt, zijn de lessen en workshops even geschikt voor vrouwen als mannen. Ook als 40+er kun je veilig en met plezier deelnemen. Daarnaast zijn de trainingen zeer geschikt voor beoefenaren van andere vechtkunsten die hun skills en technieken willen verbeteren.

Al onze lessen, workshops, coaching en bedrijfsworkshops in the Art of Effortless Power worden gegeven door Rob van Ham met meer dan dertig jaar ervaring in deze vechtkunst.

aikido nijmegen art of effortless power

We bieden:

Wekelijkse lessen in the Art of Effortless Power op maandag- en donderdagavond. Nu GRATIS PROEFMAAND! Locatie: Dojo, Fagelstraat 1, 6524 CD Nijmegen


Alleen of in een kleine groep je skills in effectieve interactie en effortless power versterken.


Art of Effortless Power workshops zijn een vast onderdeel van onze Cheng Hsin martial arts weekenden


Workshops voor teams en organisaties met Tai Chi en Aikido als metafoor voor communicatie, weerbaarheid, stresshantering en leiderschap


Coaching met Tai Chi en Aikido helpt je je weerbaarheid, zelfvertrouwen, aanwezigheid, openheid en effectiviteit in communicatie, interactie en leiderschap te versterken