Wat is Effortless Power?

Binnen de Cheng Hsin martial arts richten we ons op het ontwikkelen van een volkomen ontspannen, en toch effectieve kracht: Effortless Power. Dit oefenen we binnen alle technieken van worpen, duwen en klemmen tot stoten en trappen. Je leert niet alleen veel dieper en meer te ontspannen. Maar ook om in actie ontspannen te blijven. Zelfs in competitieve interactie. Je ontwikkelt een veel sterker gevoelsbewustzijn voor je zelf, je lichaam, perceptie en denken. Maar ook voor de ander, of datgene waarmee je de interactie aangaat. De focus ligt op het ontwikkelen van evenwichtige, kalme vaardigheid en niet op reactieve of brute kracht.

Effortless Power is vast onderdeel van onze lessen en workshops en van onze bedrijfsworkshops en coaching met:

effortless power

Moeiteloze kracht

Effortless Power is toepasbaar binnen iedere fysieke handeling en interactie en is geschikt voor iedereen die wil leren met minder moeite en meer effectiviteit te bewegen en handelen in fysieke interactie. Effortless Power is niet gebaseerd op spierkracht, contractie, dwang, controle of reactiviteit, maar op het veel meer ontspannen, voelen en efficiënter leren bewegen van ons hele lichaam in relatie zowel tot het voorwerp of de persoon waartoe we kracht gebruiken, als tot de grond onder onze voeten. Zo kunnen we leren gebruik te maken van de intrinsieke kracht van ons lichaam.

Door meer aandacht te ontwikkelen voor datgene wat we doen terwijl we kracht gebruiken – dus aandacht voor alles wat zich in ieder moment van dat proces zowel fysiek, mentaal, emotioneel, als in perceptie en intentie afspeelt  – gaan we opmerken met hoeveel overtollige inspanning, moeite, stress en reactiviteit we onze handelingen en activiteiten verrichten.

“When I began putting together Cheng Hsin T’ui Shou, I wanted to create an art based on fundamental observations of physics, perception, intent, impulse, and energy — an art that gears itself to meet any situation because it is founded on understanding the principles in which interaction takes place. I wanted an art that is adaptable and well-designed, forged through training and techniques but designed to teach something beyond the form. Cheng Hsin T’ui Shou is such an art.”

Peter Ralston