Kyu Training

met Rob van Ham in Nijmegen (Dojo)

geen geplande data in 2024


Regelmatig houden we Kyu trainingen voor wie zich wil ontwikkelen in het gradensysteem van Cheng Hsin. Tijdens de Kyu trainingen oefen je als deelnemer de inhoud van jouw Graad en Kyu met andere deelnemers. De training wordt begeleid door Rob van Ham. Tijdens de Kyu training is er bovendien gelegenheid om voor een Kyu-test of Graad-examen op te gaan.

Gradensysteem

Het Cheng Hsin gradensysteem is opgebouwd uit 8 graden en 25 kyu’s en omvat het gehele Cheng Hsin curriculum bestaande uit Body Being, Tai Chi Chuan 24 en 64 vormen, Tai Chi Zwaard vormen, San Shou vorm, Tui Shou (Art of Effortless Power) en Boksen.

Programma

zondagmiddag 14-17 uur: Kyu training

Tarief en betaling

€ 25 (alleen voor leden)

Alle prijzen zijn inclusief BTW.  Maak het verschuldigde bedrag over op rek.nr. IBAN NL85 TRIO 0198369425, t.n.v. Effortless Power Training & oaching, o.v.v. Cheng Hsin workshop.

Locatie

Dojo NJV, Fagelstraat1, 6524 CD Nijmegen

Betaald parkeren op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur met uitzondering van donderdag tot 21.00 uur! Op loopafstand van NS station Nijmegen Centraal.